Tudi roke, je potrebno varovati pred raznimi poškodbami, kemikalijami, vročino in mrazom. V naši proizvodnji imamo široko izbiro raznih rokavic, skrbno izdelanih iz kvalitetnih naravnih materialov. Razvili smo tudi gasilsko rokavico Bogdan, ki varuje gasilčeve roke pred poškodbami pri gašenju požara.